معنی و ترجمه کلمه populous به فارسی populous یعنی چه

populous


پرجمعيت ،کثيرالجمعيت ،بيشمار،زياد،پر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها