معنی و ترجمه کلمه porcelain به فارسی porcelain یعنی چه

porcelain


ظروف چينى ،پورسلين
علوم مهندسى : چينى
الکترونيک : چينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها