معنی و ترجمه کلمه porcupiny به فارسی porcupiny یعنی چه

porcupiny


مانند جوجه تيغى ،تيغ دار،خاردار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها