معنی و ترجمه کلمه pore به فارسی pore یعنی چه

pore


خلل و فرج ،سوراخ ريز،منفذ،روزنه ،خلل وفرج ،در درياى تفکر غوطه ور شدن ،(با)overبمطالعه دقيق پرداختن ،با دقت ديدن
علوم مهندسى : منفذ
معمارى : ريزه سوراخ
زيست شناسى : روزنه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها