معنی و ترجمه کلمه porotocol of signature به فارسی porotocol of signature یعنی چه

porotocol of signature


قانون ـ فقه : مقاوله نامه امضا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها