معنی و ترجمه کلمه porousness به فارسی porousness یعنی چه

porousness


پر سوراخى ،پر منفذى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها