معنی و ترجمه کلمه porriginous به فارسی porriginous یعنی چه

porriginous


وابسته به يعفه با کچلى ،دچار سعفى يا کچلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها