معنی و ترجمه کلمه port 1 به فارسی port 1 یعنی چه

port 1


علوم دريايى : سمت چپ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها