معنی و ترجمه کلمه port of embarkation به فارسی port of embarkation یعنی چه

port of embarkation


بندر عزيمت
علوم نظامى : بندر سوار شدن يا بار کردن کالاها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها