معنی و ترجمه کلمه port of exit به فارسی port of exit یعنی چه

port of exit


بازرگانى : مرز خروج کالا يا فرد از کشور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها