معنی و ترجمه کلمه portable lamp به فارسی portable lamp یعنی چه

portable lamp


چراغ سيار
علوم مهندسى : چراغ قابل حمل
علوم دريايى : چراغ گردان

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها