معنی و ترجمه کلمه portable lamp به فارسی portable lamp یعنی چه

portable lamp


چراغ سيار
علوم مهندسى : چراغ قابل حمل
علوم دريايى : چراغ گردان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها