معنی و ترجمه کلمه posit به فارسی posit یعنی چه

posit


ادعا،قرار دادن ،ثابت کردن ،فرض کردن ،فرض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها