معنی و ترجمه کلمه positive movement reflex به فارسی positive movement reflex یعنی چه

positive movement reflex


روانشناسى : بازتاب حرکت گرايشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها