معنی و ترجمه کلمه positiveness به فارسی positiveness یعنی چه

positiveness


ثبوت ،اثبات ،قطعيت ،اطمينان
قانون ـ فقه : ثبوت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها