معنی و ترجمه کلمه possession به فارسی possession یعنی چه

possession


حيازت ،متصرفات ،مايملک ،تسخير،جن زدگى ،تصرف ،دارايى ،مالکيت ،ثروت ،يد تسلط
قانون ـ فقه : يد تصرف ،مستملکات
روانشناسى : تملک
ورزش : تصاحب توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها