معنی و ترجمه کلمه possible به فارسی possible یعنی چه

possible


شدنى ،ممکن ،امکان پذير،ميسر،مقدور،امکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها