معنی و ترجمه کلمه post-tensioning به فارسی post-tensioning یعنی چه

post-tensioning


عمران : پيش تنيدگى ناشى از کشش ارماتورهائى که بعد از بتن ريزى تحت کشش قرارگرفته و روى بتن عمل امده و سخت شده اتکاء دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها