معنی و ترجمه کلمه postcardinal به فارسی postcardinal یعنی چه

postcardinal


(تش-.ج.ش ).واقع در پشت قلب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها