معنی و ترجمه کلمه postglacial به فارسی postglacial یعنی چه

postglacial


وابسته بدوره بعد از عصر يخ بندان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها