معنی و ترجمه کلمه postscript به فارسی postscript یعنی چه

postscript


ذيل نامه ،يادداشت الحاقى اخر نامه يا کتاب ،ضميمه کتاب( مخفف ان P.S.است)
کامپيوتر : پست اسکريپت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها