معنی و ترجمه کلمه postulant به فارسی postulant یعنی چه

postulant


جديد الورود،نامزد جديد،نامزد ورود بخدمت کليسا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها