معنی و ترجمه کلمه postulation به فارسی postulation یعنی چه

postulation


فرضيه ،قياس منطقى ،بديهى شمردن
بازرگانى : بديهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها