معنی و ترجمه کلمه potential diagram به فارسی potential diagram یعنی چه

potential diagram


الکترونيک : نمودار پتانسيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها