معنی و ترجمه کلمه potential regulator به فارسی potential regulator یعنی چه

potential regulator


ناظم ولتاژ
علوم مهندسى : رگولاتور ولتاژ
الکترونيک : ناظم ولتاژ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها