معنی و ترجمه کلمه potential well به فارسی potential well یعنی چه

potential well


شيمى : چاه پتانسيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها