معنی و ترجمه کلمه poultice به فارسی poultice یعنی چه

poultice


ضماد روى محل درد گذاشتن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها