معنی و ترجمه کلمه powder metallurgy به فارسی powder metallurgy یعنی چه

powder metallurgy


علوم مهندسى : متالورژى گردى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها