معنی و ترجمه کلمه power amplifier stage به فارسی power amplifier stage یعنی چه

power amplifier stage


الکترونيک : مرحله فزون ساز توان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها