معنی و ترجمه کلمه power circuit breaker به فارسی power circuit breaker یعنی چه

power circuit breaker


علوم مهندسى : کليد بار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها