معنی و ترجمه کلمه power system به فارسی power system یعنی چه

power system


شبکه نيرو،سيستم قدرت
علوم مهندسى : سيستم انرژى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها