معنی و ترجمه کلمه powerhouse به فارسی powerhouse یعنی چه

powerhouse


موتور خانه ،مرکز قوه محرکه ،نيروگاه
ورزش : تيم نيرومند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها