معنی و ترجمه کلمه powerless به فارسی powerless یعنی چه

powerless


بى زور


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها