معنی و ترجمه کلمه practical capacity به فارسی practical capacity یعنی چه

practical capacity


معمارى : گنجايش عملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها