معنی و ترجمه کلمه practice of medicine به فارسی practice of medicine یعنی چه

practice of medicine


کار پزشکى ،طبابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها