معنی و ترجمه کلمه practice به فارسی practice یعنی چه

practice


طرزکار،تکنيک ،تجربه ،رويه پيشه ،عرف ،رويه ،معمول به ،پيشه ،طرز اجرا،کاربندى ،عادت ،عمل کردن ،رسم ، )=practise(مشق ،ورزش ،تکرار،تمرين کردن ،ممارست کردن ،(بکارى )پرداختن ،برزش ،برزيدن
علوم مهندسى : عادت
معمارى : عادت
قانون ـ ف قه : عمل ،جريان کار در دادگاه
روانشناسى : شيوه
ورزش : تمرين
علوم نظامى : تمرين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها