معنی و ترجمه کلمه praelect به فارسی praelect یعنی چه

praelect


)=prelect(سخنرانى کردن ،خطا به خواندن ،تدريس کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها