معنی و ترجمه کلمه praetorial به فارسی praetorial یعنی چه

praetorial


متعلق به گارد ويژه ،سربازى که جز گارد ويژه است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها