معنی و ترجمه کلمه pragmatism به فارسی pragmatism یعنی چه

pragmatism


فلسفه اصالت عمل ،فلسفه عملى ،تعصب دراثبات عقيده خود،جنبه عملى ،قطعيت ،بديهى بودن ،مصلحت گرايى
قانون ـ فقه : مصلحت گرايى روش فکرى منسوب به ويليام جيمز امريکايى که در مقابل تعريفى که فلسفه مابعدالطبيعه از حقيقت مى کند به اين شرح " مطابقت ذهن با واقعيت خارجى " تعريف جديدى وضع نموده است به اين شکل " ان چه در عمل مفيد افتد حقيقت است"
روانشناسى : عمل گرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها