معنی و ترجمه کلمه prallelize به فارسی prallelize یعنی چه

prallelize


برابر کردن ،تشبيه کردن ،موازى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها