معنی و ترجمه کلمه prattler به فارسی prattler یعنی چه

prattler


پرحرف ،حرف مفت زن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها