معنی و ترجمه کلمه prayer beads به فارسی prayer beads یعنی چه

prayer beads


دانه هاى تسبيح ،(گ.ش ).لوبياى گياه چشم خروس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها