معنی و ترجمه کلمه pre chellean به فارسی pre chellean یعنی چه

pre chellean


وابسته به اواخر دوره عصر حجر قديم

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها