معنی و ترجمه کلمه pre exilic به فارسی pre exilic یعنی چه

pre exilic


وابسته به پيش از جلاى بابل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها