معنی و ترجمه کلمه pre-mature blast به فارسی pre-mature blast یعنی چه

pre-mature blast


عمران : انفخار زودرس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها