معنی و ترجمه کلمه pre-treatment به فارسی pre-treatment یعنی چه

pre-treatment


علوم مهندسى : اماده کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها