معنی و ترجمه کلمه precarious به فارسی precarious یعنی چه

precarious


عاريه اى بسته بميل ديگرى ،مشروط بشرايط معينى ،مشکوک ،مصر،التماس کن ،پرمخاطره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها