معنی و ترجمه کلمه precautionary motive به فارسی precautionary motive یعنی چه

precautionary motive


بازرگانى : انگيزه احتياطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها