معنی و ترجمه کلمه precepts of god به فارسی precepts of god یعنی چه

precepts of god


اوامر خدا،فرايض دينى ،احکام دينى ،احکام الهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها