معنی و ترجمه کلمه precession به فارسی precession یعنی چه

precession


ساييدگى ،پيشروى ،سبقت ،تقدم ،تغيير جهت محور جسم گردند( مثل فرفره)،انحراف مسير
شيمى : حرکت تقديمى
نجوم : حرکت تقديمى
علوم هوايى : حرکت تقدمى
علوم نظامى : فرسايش لوله
علوم دريايى : حرکت تقديمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها