معنی و ترجمه کلمه precipitance به فارسی precipitance یعنی چه

precipitance


)precipitancy(شتابزدگى ،عمل يا فعاليت رسوبى ،تعجيل بسيار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها